Carina Jägenstedt Bismut

Administration
Tel:070 799 15 77
carina.jagenstedtbismut@adexter.se       

Sebina Cehic Husic
Redovisningsekonom 
Tel: 070 363 68 96
sebina.ch@adexter.se

Fredrik Helenius
Redovisningsekonom
Tel: 070 255 95 73
fredrik.helenius@adexter.se      


Susanne Helenius
Ekonomi
Tel: 070 34 111 62
susanne.helenius@adexter.se

Charlotte Stenlund
Redovisningsekonom
Tel: 0733 44 14 47
charlotte.stenlund@adexter.se

Snezana Åström
Redovisningsekonom
Tel: 070 27 27 454
snezana.astrom@adexter.se

Kontakta oss gärna

Adexter AB
Ja
kobslundsvägen 25

141 71 Segeltorp
Telefon: 070-27 27 454

E-post: info@adexter.se